Rozvrhy |  Přihlásit se |  Registrace | 

Provozní řád Kotelny Slovany

Návštěvník je povinen řídit se provozním řádem fitcentra.

PS: děláme to pro Vaše (i naše) dobro :)

 • Řídit se pokyny a radami instruktora fitcentra
 • Ke cvičení používat čistou sportovní obuv, kterou nosí pouze v prostorách fitcentra
 • Do prostor “sportovní“ zóny fitcentra nevstupovat v botách, tyto zouvat u lavičky a odložit do botníku u vstupu
 • Používat čisté, sportovní oblečení, pevnou obuv a ručník, který si položí na přístrojích a lavičkách při cvičení vždy pod sebe
 • V prostorách fitnessu je zakázáno cvičit mrtvý tah
 • V prostorách fitnessu je zakázáno pouštět činky z výšky na zem a pokládat je na čalouněné části strojů
 • Donesené či zakoupené nápoje odkládat pouze na poličky k tomuto určené
 • Po ukončení cvičení jsou návštěvníci povini ukládat nářadí na určená
 • Při cvičení s vyššími váhami vždy cvičit se záchranou, neriskovat zranění nebo ohrožení ostatních návštěvníků
 • Při cvičení s nakládacími činkami vždy používat uzávěry nakládacích os
 • Nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům sportovního centra
 • Používat stroje a ostatní vybavení fitcentra v souladu s jejich určením
 • Neprodleně nahlásit obsluze sportovního centra zjištěné závady a nedostatky
 • V prostorách “sportovní“ zóny sportovního centra, je zakázáno jíst, kouřit, cvičit se žvýkačkou
 • Každá návštěva fitcentra je na vlastní nebezpečí, provozovatel neodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy
 • Pro potřeby první pomoci je v prostoru sportovního centra lékárnička vybavená dle platných předpisů
 • Provozovatel neručí za věci odložené v prostorách sportovního centra
 • Je zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit návštěvníkovi výkon sportovních aktivit.
 • Při cvičebních aktivitách v sálech se cvičiteli, respektovat jejich pokyny

Platnost kreditu

 • Platnost dobitého kreditu je jeden rok od dobití minimální částkou 500,- Kč.

Rezervace

 • Na vypsané hodiny je možné se registrovat libovolně dopředu, avšak je třeba dbát na to aby jste měli dostatek kreditu na rezervace v následujících 24hodinách. Pokud nemáte na tyto rezervace dostatek kreditu, systém Vaši rezervaci stornuje a uvolní místo dalšímu zájemci.
 • Rezervaci můžete bezplatně zrušit do 12 hodin od začátku cvičení.

Kotelna Slovany