Rozvrhy |  Přihlásit se |  Registrace | 

Provozní řád Kotelny Slovany

Návštěvník je povinen řídit se provozním řádem fitcentra.

PS: děláme to pro Vaše (i naše) dobro :)

 • Řídit se pokyny a radami instruktora fitcentra
 • Ke cvičení používat čistou sportovní obuv, kterou nosí pouze v prostorách fitcentra
 • Do prostor “sportovní“ zóny fitcentra nevstupovat v botách, tyto zouvat u lavičky a odložit do botníku u vstupu
 • Používat čisté, sportovní oblečení, pevnou obuv a ručník, který si položí na přístrojích a lavičkách při cvičení vždy pod sebe
 • V prostorách fitnessu je zakázáno cvičit mrtvý tah
 • V prostorách fitnessu je zakázáno pouštět činky z výšky na zem a pokládat je na čalouněné části strojů
 • Donesené či zakoupené nápoje odkládat pouze na poličky k tomuto určené
 • Po ukončení cvičení jsou návštěvníci povini ukládat nářadí na určená
 • Při cvičení s vyššími váhami vždy cvičit se záchranou, neriskovat zranění nebo ohrožení ostatních návštěvníků
 • Při cvičení s nakládacími činkami vždy používat uzávěry nakládacích os
 • Nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům sportovního centra
 • Používat stroje a ostatní vybavení fitcentra v souladu s jejich určením
 • Neprodleně nahlásit obsluze sportovního centra zjištěné závady a nedostatky
 • V prostorách “sportovní“ zóny sportovního centra, je zakázáno jíst, kouřit, cvičit se žvýkačkou
 • Každá návštěva fitcentra je na vlastní nebezpečí, provozovatel neodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy
 • Pro potřeby první pomoci je v prostoru sportovního centra lékárnička vybavená dle platných předpisů
 • Provozovatel neručí za věci odložené v prostorách sportovního centra
 • Je zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit návštěvníkovi výkon sportovních aktivit.
 • Při cvičebních aktivitách v sálech se cvičiteli, respektovat jejich pokyny

Platnost kreditu

 • Platnost dobitého kreditu je jeden rok od dobití minimální částkou 500,- Kč.

Rezervace

 • Na vypsané hodiny je možné se registrovat libovolně dopředu, avšak je třeba dbát na to aby jste měli dostatek kreditu na rezervace v následujících 24hodinách. Pokud nemáte na tyto rezervace dostatek kreditu, systém Vaši rezervaci stornuje a uvolní místo dalšímu zájemci.
 • Rezervaci můžete bezplatně zrušit do 12 hodin od začátku cvičení.

Kotelna Slovany




Kotelníci a Kotelnice!

další rozvolnění provozu fitness center od pondělí 22.6.2020

Ministerstvo zdravotnictví vzhledem k velmi příznivé epidemiologické situaci mění aktuálně platná opatření na doporučení. Přechází tak k individuální odpovědnosti každého z nás. Výjimku však budou tvořit lokální ohniska. Odstupy a nošení ochranných pomůcek budou jen doporučené

Od pondělí 22.6. již nebude nutné dodržovat 2m odstupy ve vnitřních prostorách. V šatnách dále nebude potřeba zajišťovat rozptýlení osob. Provozovatel tak nebude muset aktivně bránit shromažďování osob, které jsou ve vzájemné vzdálenosti menší než dva metry.

Skupinové lekce

Mezi jednotlivými lekcemi již není třeba dodržovat minimální 15 minutové pauzy, stále je však třeba zajistit přiměřený úklid a větrání prostor.

Od 1.července bez roušky i ve vnitřních prostorech

Již od 1. července nastane díky příznivé epidemiologické situace zrušení plošné povinnosti nosit roušku i ve vnitřních prostorech. Opatření se nově budou přijímat jen na regionální úrovni. Roušku však ve vnitřních prostorách (mimo organizovaný i neorganizovaný sportovní trénink) budou muset nadále nosit lidé v oblastech se zhoršenou epidemiologickou situací.

Těšíme se na vás 💪

Vaše Kotelna Slovany

Vaše Kotelna Slovany