BOJOVÁ AKADEMIE - PAVÉZA

PAVÉZA je česká společnost poskytující úplné služby v oblasti výcviku v ozbrojeném i neozbrojeném boji. Pavéza nabízí kurzy sebeobrany, taktiky, bezpečnostní poradenství a kurzy střelby.

Kurzy obrany můžeme rozdělit do několika kategorií a to:

  1. stupeň – boj beze zbraně („hand to hand“), reálná sebeobrana na ulici
  2. stupeň – tyčové zbraně (tyč, tonfa, teleskopický obušek) („hand to hand“ + tyč)
  3. stupeň – nůž („hand to hand“ + tyč + nůž)
  4. stupeň – „špinavé triky“ (improvizované zbraně, zákeřné techniky, aj.)

Pokud vás zajímají SOP (Standardní Operační Postupy) bezpečnostních sborů a armád celého světa Pavéza vás vycvičí v  „zelené“ (boj v poli, lese) i „černé“ (zastavěná oblast -město) taktice. Jedná se o SOP používané v ozbrojených sborech celého světa.

Obsahuje: obrana, útok, léčka, přepad, pozorování, čištění budov, přežití v přírodě, vybudování tábora a shromaždiště evakuace a mnoho dalšího.

Pavéza vás dále naučí reagovat v kritických situacích bezpečnostního (střelec, terorista…) i nebezpečnostního charakteru (požár, kalamita…). Zaměřuje se na jednotlivce (zvládání krizové situace) ale i instituce (krizový management). Také nabízí kurz „Combat medic“ (první pomoc, záchrana života, evakuace raněných z bojové i nebojové činnosti).